Uğur getirdiğine inanılan baca temizleyiciler

Uğur Getirdiğine İnanılan Baca Temizleyiciler

Baca temizleyicilerin eski zamanlarda uğur getirdiğine inanılırmış. Baca temizleme işçileri ile tokalaşmak, düğünlerinin yapıldığı günlerde baca temizleme işçilerini görmenin uğur ve bereket getirdiğine inanılırmış.. Rivayetler bu şekilde imiş.

Uğur ve bereket getirdiğine inanılmasının en makul gerekçesi olarak evlerde bacalarda çıkan dumanın o evlerde “ocağın tüttüğü” sıcak bir yuvanın olduğudur.
Bacaların tütmesi bacaların temiz olması, yangın ve zehirlenmelerden koruduğu içinde uğur sayılmıştır.

Başka bir rivayete göre Britanya Kralının at arabası kontrolden çıkınca bir baca temizlemecisi Kralı araçtan çekerek kurtarır. Kral William bu hadise üzene baca temizleyicilerin uğurlu olduğunu ilan eder.

Baca temizleyicilerin uğurlu olduğu ile ilgili başkaca bir rivayete göre 18. yüzyılda Kral Georg’un atlarını saldırgan bri köpek korkutur. Ürken atlar arabanın takla atmasına devrilmesine sebep olacakken bir baca temizleyicisi müdahale ederek arabanın devrilmesi engelleyerek Kral ın hayatının kurtarır. KBu Kral da baca temizleyicilerin saygı görmelerini ve uğurlu sayılmalarını talep eder.

Yine rivayet odur ki bu olaydan sonra kızını evlendiren bir adam ‘Krala uğur getiren baca temizleyiciler, kızımada uğur getirir” düşüncesi ile düğüne baca temizleyici getirir. Zamanla bu durum gelenek haline dönüşür.

İngilizlerde hala düğünlerde misafirler arasında bir baca temizleyicinin olmasının olması, gelini yanaklarından öpmesi, damadın elini sıkması gelenek ve adet olarak devam etmektedir.

Kraliçe Elizabet in düğün törenine bile baca temizleyici katıldığı dilden dile rivayet edilmiştir.

Bazı ülkelerde düğünlerde baca temizleyici getirilmesi adeti baca temizleyiciler ek gelir olmuştur.