BacaTemizleme Periyotları

Baca Temizleme Periyotları

1-) Katı yakıt (odun, kömür vb.) sıvı yakıt (mazot, fuel-oil vb.) ve gaz yakıt (LPG, Doğalgaz vb.) ile ısınan binaların bacaları, kurum ve kişilerce talep edilmesi halinde, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yetki belgesi verilen firmalarca temizlenir.

2-) Sıvı ve katı yakıt ile ısıtılan kazan dairesi bacalarının yılda iki defa temizlenmesi zorunludur.

3-) Merkezi sistemli doğalgaz ve LPG ile ısınan binaların bacaları ise üç yılda en az bir defa temizlenmesi gerekir.

4-) LPG ve doğalgaz kullanılmış olsa dahi bütün bacalarda: otel, lokanta, restoran ve yemek fabrikası gibi topluma açık yerlerde yemek pişirilip kızartma yapılan tüm yerlerin bacalarının yılda en az bir temizlenmesi zorunludur.